Profil
 
Rohstoffe
 
ABS
Acrylnitril-Butadien-Styrol
PA
Polyamid
PC
Polycarbonat
PE
Polyethylen
PET
Polyethylenterephtalat
PMMA
Polymethylmethacrylat
PP
Polypropylen
PVB
Polyvinylbutyral
PVC
Polyvenylchlorid
SB
Polystyrol
Multilayer
Sonstige
 
Partner
 
Kontakt
PVC Polyvenylchlorid